Dải thép không gỉ 304

dải thép tự dính, cuộn thép không gỉ, dải thép không gỉ 316.