Tấm đục lỗ SS

tấm thép không gỉ đục lỗ, tấm đục lỗ ss 304, tấm thép không gỉ đục lỗ.