Dao rạch

dao xiên đĩa, dao rạch, lưỡi cưa răng cưa.