Thanh thép phẳng

Thanh phẳng 304 không gỉ, thanh kim loại phẳng, thanh phẳng vẽ lạnh.