Lưới thép không gỉ

màn hình lưới thép ss, màn hình lọc thép không gỉ, lưới lọc tốt.