Dây thép không gỉ

dây buộc ss, dây cáp ss, cáp máy bay ss.