Dải thép không gỉ

dải kim loại thép không gỉ, cuộn dây thép không gỉ, dây đeo dải ss.